Qbic breidt uit en richt Qbic II op met startkapitaal van € 40M

Gent (België), 9 januari 2017

Qbic, het eerste Belgisch interuniversitair spin-off initiatief start een tweede fonds van € 40,4M. In het tweede Qbic fonds hebben de kennisinstellingen, de financiële en de overheidsgerelateerde investeerders van het eerste Qbic fonds hun vertrouwen bevestigd in het interuniversitair spin-off model van Qbic. Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe privé-investeerders toegetreden, die hun schouders willen zetten onder dit project en willen bijdragen tot het succes van de spin-offs, zowel financieel als met hun business ervaring.

Na het succes van Qbic I, waar de investering in 18 spin-offs heeft aangetoond dat de partner universiteiten en kennisinstellingen, kwalitatief zeer hoogstaande technologische bedrijven hebben gecreëerd, zijn we ervan overtuigd dat dit tweede fonds opnieuw innovatieve en technologisch hoogstaande spin-offs kan ondersteunen en begeleiden naar succes.

De universitaire partners en kennisinstellingen die in Qbic II meestappen zijn UGent, UAntwerpen, VUB en VITO. Deze kennisinstellingen ondersteunden actief de creatie van Qbic I in 2012 en bevestigen na 5 jaar de belangrijke toegevoegde waarde van dit initiatief voor de begeleiding en financiële ondersteuning van hun spin-offs. Ze wensen dan ook met Qbic II deze samenwerking verder te zetten.

ARKimedes-Fonds II (Participatiemaatschappij Vlaanderen) en FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij), die ook in Qbic I investeerden, zijn opnieuw enthousiast om via hun steun de vernieuwing van het industrieel weefsel te bevorderen. Met Qbic I werden na minder dan 5 jaar reeds bijna 300 hoog kwalitatieve directe arbeidsplaatsen gecreëerd met een internationale aanwezigheid en uitstraling. PMV en FPIM wensen daarom dit succesvolle project verder te ondersteunen met het Qbic II initiatief.

De financiële instellingen BNP Paribas Fortis, KBC en ING die ook een belangrijke bijdrage leverden tot het succes van Qbic I, hebben opnieuw geïnvesteerd in Qbic II omdat ze ervan overtuigd zijn dat de spin-offs van onze kennisinstellingen, kunnen doorgroeien tot hoogstaande bedrijven met een belangrijke toegevoegde waarde. Het bedrijvenportfolio van Qbic I heeft de interesse van heel wat internationale spelers opgewekt met belangrijke buitenlandse investeringen in deze bedrijven. De kwaliteit van deze universitaire spin-offs wordt eveneens bevestigd door de recente zeer succesvolle verkoop van Multiplicom (spin-off van UAntwerpen/VIB en een Qbic I portfoliobedrijf) aan Agilent Technologies.

In Qbic II zetten ook een groot aantal privé-investeerders hun schouders onder dit initiatief, zowel financieel als met hun ervaring uit het bedrijfsleven. “De bedrijven uit Qbic I hebben belangrijke internationale klanten en partners en bevestigen daarmee het hoogstaand niveau van innovatie in de kennisinstellingen in België”, zegt Jan Leuridan, CEO bij Siemens Industry Software NV, en investeerder in Qbic I en II.

Om de nieuwe spin-offs alle ondersteuning te geven die vereist is, vervoegen 2 nieuwe ervaren managing partners het team, nl Sofie Baeten en Jean Van Nuwenborg. Ze zullen samen met Martin De Prycker het Qbic II fonds managen.

Qbic II plant in de nabije toekomst de samenwerking nog verder uit te breiden naar nieuwe kennisinstellingen in België en Nederland en eveneens extra financiële middelen aan te trekken bij nieuwe investeerders. Hiertoe zijn reeds heel wat gesprekken lopende en Qbic hoopt op korte termijn hierover verder te communiceren.

Contact:
Martin De Prycker
Martin.deprycker@qbic.be
0475 426226

Sofie Baeten
Sofie.baeten@qbic.be

Jean Van Nuwenborg
Jean.vannuwenborg@qbic.be
Over Qbic
Het Qbic fonds is een interuniversitair zaai- en risicokapitaalfonds dat investeert in spin-offs van de universiteiten van Gent, Brussel, Antwerpen en Luik, van hun geassocieerde hogescholen en universitaire ziekenhuizen, en van VITO.
Qbic I heeft € 40,7M EUR kapitaal onder beheer en heeft momenteel 18 bedrijven in portfolio.
Qbic II heeft € 40,4M kapitaal onder beheer en biedt start-ups zowel hands-on als financiële ondersteuning.

Meer informatie: www.qbic.be