Qbic, PMV en SOFI verhogen het kapitaal van VUB start-up Pharmafluidics

PERSBERICHT: Brussel – Gent, 12 augustus 2015.

Qbic Arkiv Fund, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en SOFI (Vlaams Gewest) investeren bijkomend 750.000 euro in de VUB start-up PharmaFluidics nv, een bedrijf dat een nieuwe generatie van hoogperformante kolommen voor chromatografische, moleculaire scheidingen ontwikkelt. PharmaFluidics zal deze financiering gebruiken voor de verdere ontwikkeling van industrieel inzetbare kolommen in gerichte doelapplicaties, waaronder het sterk aan belang winnende proteomics domein.

PharmaFluidics (www.pharmafluidics.com) werd opgericht in december 2010 als een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel nadat verscheidene jaren van fundamenteel onderzoek in het domein van microfluidica en chromatografische scheidingstechnieken aan de vakgroep Chemische Ingenieurstechnieken en Industriële Scheikunde hadden geleid tot de octrooiering van lithografisch geëtste micro-pilaarkolommen voor moleculaire scheidingen. Met deze technologie wil PharmaFluidics een doorbraak realiseren in de wereld van analytische scheidingen op basis van vloeistofchromatografie (“HPLC”).

De detectie van moleculen in vloeistoffen met een complexe chemische samenstelling, zoals proteoomdigests, botst vandaag op de fysische limieten van de mate waarin ze gescheiden kunnen worden van elkaar, ondanks de steeds performanter wordende, massaspectrometrische analysetechnieken. Zelfs met de meest gesofisticeerde, beschikbare scheidingskolommen is het nog steeds niet mogelijk om een voldoende resolutie te bekomen om bij voorbeeld proteoomdigests grondig te analyseren. PharmaFluidics heeft uit de combinatie van microlithografische productietechnieken, kennis van microfluïdica en domeinspecifieke expertise in HPLC scheidingen een nieuwe generatie kolommen ontwikkeld, met een disruptieve performantie ten aanzien van hetgeen met de huidige kolomtechnologie haalbaar is. Met deze financieringsronde zal PharmaFluidics industrieel inzetbare kolommen in een aantal gericht gekozen sectoren, waaronder proteomics, marktrijp maken om zode basis te leggen voor verdere commercialisering en een solide series A financieringsronde.

Paul Jacobs, algemeen directeur van Pharmafluidics: “De vooruitgang die we in reële gebruikersomstandigheden geboekt hebben toont aan dat we over een doorbraaktechnologie beschikken met een belangrijke toegevoegde waarde in het groeidomein van de complexe scheidingen en analyses van biologische stalen. We zien in deze nieuwe investering dan ook zowel een bevestiging van het vertrouwen in het potentieel van de technologie als een appreciatie van wat het team bereikt heeft in de afgelopen maanden.”

OVER SOFI
Met het SOFI-fonds stelt Vlaanderen middelen beschikbaar om de ideeën van beloftevolle onderzoekers om te zetten naar nieuwe producten, diensten en processen. SOFI – het Spin-Off Financieringsinstrument – beschikt over 20 miljoen euro risicokapitaal voor het opzetten van nieuwe, innovatieve bedrijven die voortvloeien uit de succesverhalen van de strategische onderzoekscentra VIB (biotechnologie), imec (nanotechnologie), iMinds (ICT en digitale media) en VITO (energie en duurzaamheid). Het eerste SOFI-fonds financierde al 17 spin-off projecten. Omwille van het succes besloot Vlaanderen ook werk te maken van bijkomend risicokapitaal voor innovatieve ontwikkelingen aan de universiteiten en hogescholen. Hiervoor werd in het voorjaar van 2013 SOFI II met 10 miljoen euro extra middelen geïntroduceerd. Onderzoekers kunnen er terecht voor kapitaalparticipaties of converteerbare leningen tot 1 miljoen euro, maar ook voor kleine startleningen tot 50.000 euro. De coördinatie van het fonds gebeurt door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

OVER QBIC
Qbic ARKIV Fund is een interuniversitair risicokapitaalfonds dat investeert in spin-offs van de universiteiten UGent, VUB en UA, hun geassocieerde hogescholen en universitaire ziekenhuizen, en VITO. Qbic beschikt over een kapitaal van 40.7 miljoen EUR en ondersteunt de startende bedrijven zowel financieel als met hands-on begeleiding.
Qbic ARKIV Fund is een gezamenlijk initiatief met ARKimedes-Fonds II.
Meer informatie over Qbic vindt u op www.qbic.be

Over PMV
PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV ‘doet’ dat als raadgever en ‘durft’ dat als investeerder. PMV financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Bovendien realiseert zij met en voor de overheid en haar partners projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. (www.pmv.eu).

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Danny Gonnissen, Investeringspartner Qbic
T +32 (0) 479 980 508 – danny.gonnissen@qbic.be
Ben Jehaes woordvoerder PMV
T +32 (0) 495 54 78 40 – ben.jehaes@pmv.eu
Paul Jacobs, algemeen directeur Pharmafluidics
T +32 (0) 475 69 11 65 – paul.jacobs@pharmafluidics.com